Degovi tilbyder administrations-, bogholderi- og regnskabsassistance til små og mellemstore virksomheder.

Den Gode Virksomhed
Scroll ned
Administration, bogholderi og regnskabsassistance med over 15 års erfaring

Få et uforpligtende og gratis møde, hvor vi gennemgår opgaver og optimale løsninger for dig og din virksomhed.

Administration

 • Rejseafregning
 • Rejseplanlægning (booking)
 • Korrekturlæsning
 • Mødeplanlægning
 • Journalisering
 • Intern/ekstern kommunikation
 • Korrespondance dansk/engelsk – engelsk/dansk
 • Oversættelse dansk/engelsk – engelsk/dansk
 • Udarbejdelse af præsentationer
 • Dokumentering af processer og arbejdsgange
 • Administrative og praktiske ad hoc opgaver
 • Planlægning af konferencer, workshops, messer mv

Bogholderi

 • Daglig bogføring
 • Betaling af regninger
 • Fakturering
 • Afstemning af bank
 • Budgetter – drifts- balance og likviditetsbudgetter
 • Debitor-/Kreditorstyring
 • Rykkerprocedure
 • Regnskab – udarbejdelse af måneds-, kvartals-, halvårs- eller årsregnskab
 • Moms – bogføring, afstemning og indberetning
 • Klar til revisor

Lønadministration

 • Lønbehandling – afregning af løn til timelønnede og funktionærer
 • Udsendelse af lønsedler
 • Oprettelse og registrere ændringer vedr. medarbejder
 • Timestyring
 • Søge refusioner i forbindelse med sygdom, barsel mv
 • Lønafstemning (Pension, FP, ATP, Skat, e-indkomst mv)
 • Beregning af diæter, kørsel og andre udlæg
 • Indberetning af pension

Systemer

 • Bogføring i Economics, Unit4 Business World, Microsoft C5, Dynamics NAV, CMS, Dinero, Billy mv
 • Assistance til at skifte til online regnskabssystem (Dinero, Economics, Billy)
 • Assistance til opdatering af regnskabssystem (Dinero, Economics, Billy)
 • Opsætning af layout i Dinero, Econimics, Billy
 • Administration, opsættelse og vedligeholdelse af databaser
 • Opsætning af nye kunder – bank, virk, skat, online, e-boks
 • Ordrestyring.dk - Assistance til implementering, opsætning og vedligeholdelse
 • Dataløn
 • Intempus – timestyringssystem
 • Visma Advisor

Samarbejdsmuligheder med Degovi


Samarbejde med Degovi

Lad os hjælpe dig og din virksomhed med det vi er gode til, så du kan koncentrere dig, om det du brænder for at lave.

 • Få assistance til alle de daglige administrative opgaver og få en nemmere og struktureret arbejdsdag.
 • Få hjælp til hele bogholderiet – daglig bogføring, debitor- og kreditorstyring, moms, løn mv.
 • Du står selv for den daglige bogføring, fakturering og betalinger, men har brug for hjælp til lønnen, momsafregningen, indberetninger eller månedsbalancen.
 • Du har brug for hjælp til opstart af virksomhed – få hjælp lige fra valg af systemer til oplæring i daglig bogføring.
 • Du har brug for en vikar i en periode.

Prisen finder vi ud af sammen

Hos Degovi betaler du en fast timepris for det faktiske timeforbrug. Vi giver et overslag efter vi sammen har gennemgået, hvilke opgaver vi skal løse og afstemt forventninger til samarbejdet. Vi har fokus på at optimere arbejdsgange, så vi finder den bedste og billigste løsning for dig. Vi udbyder en gennemskuelig løsning med løbende fuldt overblik over løste opgaver og deadlines.
Kontakt os

Kontakt os og få et uforpligtende og gratis møde, hvor vi gennemgår opgaver og optimale løsninger for dig og din virksomhed.